Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

Szociális szolgáltatások Sárkeresztesen

 Sárkeresztesen 2009. január 1.-jétől a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai irányításával elindult a már évek óta működő gyermekjóléti szolgáltatás mellett a családsegítés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A családsegítés célja, hogy a segítő szakember tájékoztatást, információt nyújtson egyének, családok számára. Segítsen problémáik felismerésében és azok hatékony kezelésében, megoldásában. A családsegítő szolgáltatás feladata a hátrányos helyzetű emberek, családok csoportok életminőségének javítása és hátrányainak leküzdése. A segítő feltérképezi a településen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A családsegítés önkéntes alapon vehető igénybe.

A gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve a már kialakult veszélyeztető helyzet megszűntetéséhez, a családból való kiemelés megelőzéséhez.

A házi segítségnyújtás, a házigondozó-szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson az idős beteg, önmaguk ellátására már nem, vagy csak részben képes lakosság számára mindennapi életvitelükhöz, az önellátás képesség megtartásával, az elmagányosodás leküzdése. A házi segítségnyújtás tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. A házi gondozónő segítséget nyújt a gyógyszer felíratásában, vásárlásban, takarítás, mosás-végzésében, egyéb ügyintézésben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elsődleges célja, hogy a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú lakosság számára megteremtse a lakáson belüli biztonságos életkörülményeket. A jelzőrendszer biztosítja rosszullét, baleset és egyéb „vészhelyzet” esetén az ügyeletes gondozónő segítségének kérését.

 A Sárkeresztesen dolgozó kolléga ügyfélfogadási ideje, elérhetősége:

Család- és Gyermekjóléi Szolgálat

Családsegítő: Papik Tímea

Elérhetőség: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. (volt fiókgyógyszertár helyén)

Telefon: 22/596-007

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:     9.00 - 11.00 óra

Szerda: 13.00 - 15.00 óra

 

Krízishelyzetben hívható: a Család- és gyermekjóléti központ által működtetett Készenléti Szolgálat ingyenes telefonszáma: 0680/696-011

 

Házi segítségnyújtás

Tájékoztatást ad: Kenyár Zsuzsa; Tel: 06-30/701-3678
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tájékoztatást ad: Klein Máté Tel: 06-30/701-3681
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34