Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

DRV Zrt.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy  

Sárkeresztes településen

2021. április 14-15-16-án,

szerdától – péntekig

800 – 1500 óra között

az ivóvízhálózaton karbantartási munkákat végzünk.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton nyomáscsökkenés és vízhiány várható az alábbi utcákban:

Kossuth u., Kölcsey u., Jókai u., Ságvári u.,

Bem u., Rákóczi u., Széchenyi u., József u.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek fejlesztése, karbantartása, javítása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Kincsesbánya, 2021. április 9.

 

                                                                           Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

DRV ZRT.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy  

Sárkeresztes településen

2021. január 26-án, kedden

830 – 1300 óra között

az ivóvízhálózaton fejlesztési munkálatokat végzünk.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton nyomáscsökkenés és vízhiány várható az alábbi utcákban:

József u. - Arany J. u. - Jókai u.

 

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek fejlesztése, karbantartása, javítása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Kincsesbánya, 2021. január 21.

 

                                                                           Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó

Tisztelt Lakosság!

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik.

 

                                                                                                              Bognárné Ganszky Erika

                                                                                                                                                                                                                        előadó

 

 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy

 

Sárkeresztes településen

 

2020. december 16-án, szerdán

8:00 – 14:00 óra között

a víztorony mosatási, karbantartási munkái miatt nyomásingadozás és vízhiány várható.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg opálossá, zavarossá, levegőssé válhat. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztorony karbantartása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Kincsesbánya, 2020. december 7.

 

                                                                                                     Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

HIRDETMÉNY

 

Kedves Sárkeresztesiek!

 

Az önkormányzati igazgatásban a közmeghallgatás, mint a lakóközösség és az önkormányzás közvetlen fóruma, 1990 óta van jelen, és – miként azt Önök is tudják – évente legalább egy alkalommal történő megtartását törvény írja elő.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 2020. november 4. napjával Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok működésére a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdését kell alkalmazni, amely az alábbiak szerint rendelkezik: "Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja."

Az Mötv. 54. §-a alapján a a közmeghallgatás a nyilvános testületi ülés egyik különleges esete. Mivel a közmeghallgatás jogintézménye a tényleges képviselő-testületi működéshez kötődik, ezáltal a polgármester egyszemélyben nem tarthatja meg a közmeghallgatást. Ugyanakkor annak nincs jogi akadálya, hogy az állampolgárok írásban éljenek a kérdésfeltevés és a javaslattétel jogával.

A közmeghallgatás nem csupán Önöknek lehetőség, akik élnek a törvény adta jogukkal, és elmondják véleményüket vagy panaszukat, hanem fontos a település képviselőtestületének is, hogy a lakosságot legújabban foglalkoztató problémákkal, megoldandó feladatokkal szembesüljünk, felmérjük azt, hogy mit végeztünk, és még mit kell tennünk.

A fentiekre tekintettel az alábbiakban kívánom tájékoztatni településünk lakosságát a 2020. évben megvalósított fejlesztésekről és a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről.

 

Véleményüket, javaslataikat az alábbi lehetőségeken juttathatják el Önkormányzatunkhoz:

- elektronikus levélben a polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu  e-mail címre küldve

- hagyományos levél formájában postai úton feladva, vagy a Községháza bejáratánál kihelyezett postaládába helyezve

- személyesen

 

Megtisztelő véleményüket, javaslataikat tisztelettel várom:

 

                                                                                       Krähling János

                                                                                        polgármester

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri beszámoló a 2020-ban végzett munkáról,

 

M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a

2020. október 7-én (SZERDA) 16.00 órakor

kezdődő  nyílt testületi ülésre.


 

Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                           Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 

Napirendi pontok: 1./ A szoicális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27) önkormányzati

                                         rendelet módosítása

                               Előadó: dr. Varga László jegyző

                           2./ A közművelődésről szóló 5/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosítása

                                Előadó: dr. Varga László jegyző

                           3./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

                                Előadó: Krähling János polgármester

                            4./ Beszámoló a Vörösmarty Mihály könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató

                                          rendszerben 2019. évben végzett tevékenységről

                                Előadó: Krähling János polgármester

                            5./ Szelektív hulladéktárolókkal kapcsolatos tájékoztatás

                                  Előadó: Krähling János polgármester

                            6./ Kupakgyűjtő szívre árajánlat

                                 Előadó: Krähling János polgármester

                            7./ Egyebek

 

Sárkeresztes, 2020. szeptember 28.

 

                                                                                                         Krähling János

                                                                                                          polgármester

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Varsányi Éva házirvost a vírushelyzetre tekintettel  csak telefonon előre egyeztetett időpontban lehet felkereseni (beutaló kérés, recept felíratás, stb).

 

Mustgáz!

A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés

Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

A mustgáz évről évre sok halálos áldozatot követel!

Magyarországon évente 40-50-szer riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések: A „mérgezés”/ fulladás elkerülése érdekében fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon folyamatosan működő szellőztető berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképesek-e. A tartós bent tartózkodás esetén védelmet nyújthat a személyi gázkoncentráció mérő készülék, vagy szereljenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberendezést, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt hordóban kell tartani, vagy a mustgáz elvezetésről gondoskodni kell! Ne tartózkodjunk egyedül! Míg egyikünk a pincében tartózkodik, addig a másik kintről felügyelje a bent tartózkodót és szükség esetén segítséget tud hívni!

A gyakran alkalmazott gyertyaláng próba nem százszázalékosan megbízható, de megfelelő körültekintéssel alkalmazható: egy rúdhoz rögzített égő gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra utal, ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen szabad levegőre!

Ha baj van

Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak segíteni a bajbajutott személyen! Elővigyázatlanul ne rohanjunk be a pincébe a sérülthez segítséget nyújtani, mert lehajolva belélegezzük a mustgázt, és előfordulhat, hogy magunk is áldozatul esünk! Sem a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak zárt rendszerű palackos, sűrített levegős légzőkészülékben lehet biztonságosan lemenni egy szén-dioxiddal telített pincébe! Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, először azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, a helyszín (pl. külterület) és a megközelítési útvonal pontos megjelölésével tegyen bejelentést, majd ha úgy ítéli meg nyújtson segítséget!

 

 Forrás, további információ:

https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/242392/a-szuret-veszelye-a-mustgazmergezes

 

 

                                                                                     Székesfehérvári Katasztrófavédelmi

                                                                                                  Kirendeltség

 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a következőképpen alakul a fogászati rendelés nyitvatartása:


Hétfő: 12.00- 17.30  Magyaralmás


Kedd:  7.30 - 14.00  Sárkeresztes


Szerda:  7.30- 14.00  Magyaralmás


Csütörtök:  12.00- 17.30 Sárkeresztes


Péntek:  7.30- 13.30 Páros héten: Magyaralmás  

                              Páratlan héten: Sárkeresztes

Szeptemberben sajnos a következő napokon szünetel a rendelés:

 
09.02. (szerda)         Magyaralmás


09.08. (kedd)           Sárkeresztes


09.14. (hétfő)           Magyaralmás

09.17. (csürörtök)     Sárkeresztes


09.23. (szerda)         Magyaralmás


09.29. (kedd)           Sárkeresztes

 

Hirdetmény

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata, képviselő-testülete döntése értelmében 2020-ban ismét lehetőség nyílik arra, hogy a Sárkeresztesen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, iskolába járó tanulókat, hallgatókat a család jövedelmi viszonyára való tekintet nélkül,

egyszeri 10.000 Ft-os iskolakezdési támogatásban részesítse.

Az általános iskolai tanulóknak és a nappali tagozatos középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges. A támogatás szeptember 1-től szeptember 18-ig vehető át az Önkormányzat  ügyfélfogadási idejében.  (Hétfő, szerda 8-12, 13-16 óráig, péntek 8-13 óráig)

Ebben az évben a nappali tagozatos főiskolai és egyetemi hallgatók is részesülnek támogatásban, amelyhez hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. A támogatás szeptember 30-ig vehető át.


            Ezen időpont után a támogatás nem igényelhető!!!

 

                                                                                        Krähling János

                                                                                                                                                                                                                      polgármester

 

Kedves Betegeim!

 

 Áramszünet miatt a pénteki rendelés változik az alábbiak szerint:

 aug. 28. péntek: 8.00-9.45-ig Moha

                           Sárkeresztesen a rendelés elmarad

aug. 29. szombat: 9.00-10.00-ig Sárkeresztes

 

                                                                                                                                                      dr Varsányi Éva

 

Kedves Betegeim!

 

2020. augusztus 07-én pénteken a rendelési idő változik:

Moha: 8.00-8.45-ig

Sárkeresztes: 9.00-10.00-ig

 

Megértésüket köszönöm: dr Varsányi Éva

 

 

Kedves Páciensek!


Ezúton értesítjük Önöket, hogy a fogászati rendelés átmenetileg szünetel.

Sürgős esetben az alábbi időben vagyunk elérhetőek:

Hétfő: 09:00-12:00 Magyaralmás

Csütörtök: 09:00-12:00 Sárkeresztes

 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

+36 30/ 858-6675

Megértésüket és türelmüket köszönjük!


 

                                                                        A fogászat dolgozói

 


Tisztelt Sárkeresztesi Lakosok!

 

Tájékoztatjuk, hogy a járványügyi helyzet miatt felfüggesztett lomtalanításunkat ismét folytatjuk

2020. május 18-tól.

Az ügyfeleinknek ismét lehetőségük van igénybe venni a házhoz menő lomtalanítást a korábban ismert módokon jelezve szándékukat.

 A lomtalanítással kapcsolatos információkat honlapunkon találhatnak.

https://www.deponia.hu/lomtalanitas

 

Tisztelettel:

 

Czentár Ottó

Üzemeltetési osztályvezető

Depónia Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Telefon: 22/507-419

 

 

F I G Y E L E M!!

 

A kivitelezőtől kapott értesítés alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jókai utcai útfelújítás emulzió szórási munkálatai az előre jelzett április 22-én 8.00 óra kezdés helyett már reggel 6.00 órakor elkezdődnek.

Kérem az érintett Jókai utcai lakókat, hogy aki a gépjárművét a délelőtt folyamán használni szeretné, az még ma este álljon ki a Művelődési Ház előtti, az iskolai vagy a Kossuth utcai közterületi parkolókba.

Az emulzió száradását követően az út újra használható lesz a következő napi aszfaltozási munkák megkezdéséig.

 

Sárkeresztes, 2020. április 21.

                                                                    Krähling  János                                                                                                                                                                                                   polgármester

 

 

Fiók gyógyszertár nyitvatartási ideje

 

A fiókgyógyszertár nyitvatartási ideje a veszélyhelyzet megszüntetéséig

a következőképpen módosul:

 

Hétfő:   11.00 – 14.00

Kedd: 11.00 – 14.00

Szerda: 11.00 – 13.30

Csütörtök: 11.00 – 14.00

Péntek: 11.00 – 14.00

 

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagy teljesítményű ágaprító gépünk meghibásodása miatt, a közterületre kihelyezett ágnyesedék ledarálását és elszállítását az önkormányzat - mint önként vállalt feladatot - rövid időn belül a megszokott módon nem tudja teljesíteni. A kistraktorra vásárolt ágdaráló adapter teljesítménye jóval kisebb, a munka jóval lassabban halad. Az olasz gyártmányú nagygép javításához szükséges alkatrészeket a meghibásodást követően azonnal, már február hónapban megrendeltük, a legutóbbi bíztatás az alkatrészek beérkezésére vonatkozóan azonban csak április vége.

Az önkormányzat a Depónia Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretében az önként vállalt ágnyesedék elszállításon kívül is biztosítja a község területén a zöldhulladék elszállítását, amit a szolgáltató a hagyományos zöldhulladék gyűjtés keretében szervez. A zöldhulladék gyűjtés során az áttetsző zsákban (110 l űrtartalmú) elhelyezett, illetve kötegelt (max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) zöldhulladék kerül elszállításra. Csak az a zsák vagy köteg kerül elszállításra, melyre fel van ragasztva az adott évre érvényes zöldhulladék matrica, amiből 8 darabot minden lakóingatlan a szolgáltatótól az év elején postán díjmentesen megkapott. További zöldhulladék elszállítására feljogosító zöldhulladék matrica a Depónia Kft ügyfélszolgálatán vagy helyben a Florabell Virág és Ajándéküzletben megvásárolható.

A következő zöldhulladék gyűjtési időpont: április 29. (szerda)

Kérjük, hogy égetéssel, füstöléssel a továbbiakban se szennyezzék községünk levegőjét!

 

                                                                                                   Krähling János

                                                                                                    polgármester

 

Tisztelt Lakosság!

 

A Sárkeresztesi gyógyszertár nyiltvatartási ideje 2020. március 31. és április 9. között az alábbiak szerint módosul:

Hétfő - kedd - csütörtök - péntek: 11.00 - 14.00  óra

Szerda:                                      11.00 - 13.30 óra.

 

 

 

Kedves Szülők!

 

A kialakult járványügyi helyzet miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kiadta a követendő eljárásrendet, ezért a védőnői ellátás menete megváltozik átmenetileg.

 A Polgármester Úrral történt egyeztetés után a Védőnői Szolgálatnál is minimálisra szeretném csökkenteni a közvetlen kontaktokat, ezáltal az esetleges fertőzés veszélyt, a betegség terjedését.

 Ennek értelmében a védőnői ellátás távkonzultáció formájában (telefon, e-mail, messenger) formájában folytatódik. Rendkívüli helyzetben történik csak védőnői ellátás a tanácsadóban.

Az Országos Veszélyhelyzet visszavonásáig az előre egyeztetett státuszvizsgálatok időpontját későbbre halasztjuk, mindenkivel egyeztetni fogok!

 Továbbá kérem, hogy akár egészséges védőnői-, akár egészséges gyermekorvosi tanácsadásra jönnek, a gyermekkel csak egy hozzátartozó várakozzon, illetve fokozottan figyeljenek a pontos érkezésre és a kiadott időpont betartására, ezzel is minimálisra csökkentve a tanácsadóban várakozók számát.

 Egészséges tanácsadáson időpont nélkül, vagy egyeztetés nélkül gyermeket, kismamát nem áll módomban fogadni.

 Megértésüket köszönöm!

Vigyázzon mindenki magára és családjára, tegye meg a tőle telhető legtöbbet annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb veszteséggel és áldozattal jussunk túl ezen a helyzeten!

Mindenki, aki megteheti maradjon otthon!

 Dr.Kaifisné Buzás Csilla

Védőnő

06/70/334 3833

vedono.sarkeresztes@gmail.com

 

 

 

 

Kedves Betegeim!


Még néhány fontos kérés, észrevétel! (nem kapcsol ki az agyam :))
1. Jelentősen megnövekedett a patika forgalma, egyszerre csak egy ember tartózkodhat a helyiségben! A várakozók jobb híján az udvaron csoportosultak. Nem tehetnek róla, szerencsére nem alakult ki még erre rutin, de fog. Nagyon fontos a mostani helyzetben, hogy bárhol sorbanállás során a két méteres távolságot be kell tartani! Itt is. Legfeljebb hangosabban beszélgetnek :)
2. a gyógyászati segédeszközök, mint pl. a cukrosok tesztcsíkja, tűje, pelenkák, betétek, nem kerülnek fel az elektronikus térbe, ezt továbbra is csak receptre (papír) tudja kiadni a patika. Amennyiben valaki Keresztesen akarja kiváltani és ezt jelzi nekünk, átadjuk a patikába. Ha nem, rendelés előtt kiadjuk.
3. Sokat gondolkodtam rajta, hogy kérjek-e, de az Önök érdekében ezt megteszem nyílvánosan is. A nagy felvásárlási láznak köszönhetően már mi sem tudjuk beszerezni a kézfertőtlenítőket. Pedig mindent megtettünk mi is és az önkormányzat is. Egyszerűen nincs, a gyártóknál sem. Ezért ha elfogy amit kitettünk a váróba, nem tudjuk pótolni, pedig kellene a mi várónkba is, a védőnőibe, és a patika bejáratához is. Nekünk, a rendelőbe még van valamennyi, de nem tudom meddig kell kitartani vele. Ezért arra kérek mindenkit, ha van valakinek, vagy tud biztos forrást, kérem jelezze nekünk! Felület fertőtlenítőnk szerencsére van, az még kapható. Központi forrásból sem kapunk, amit átvehetünk a mentőállomáson az 50 sebészi, és 3 speciális maszk.
Köszönöm mindenki megértését és türelmét!  


 

Kedves Betegeim!

A mai nap margójára:

Nincs helye pániknak, de igenis komolyan kell venni a fertőzés elleni küzdelmet! Minden betegemnek telefonon rendelkezésére állok, de kérem, csak akkor hívjon, ha valóban segítségre van szükség! Rendelés alatt 3 telefonunk csörög folyamatosan, figyeljük az emaileket, messengert. Közben nagyon indokolt esetben betegeket is megvizsgálom, tartom a kapcsolatot az önkormányzattal, a hivatalos szervekkel, kollégákkal, folyamatosan tájékoztatom a betegeket! Nagyon sajnálom és borzasztóan egyet értek az iskolazár miatt otthonmaradásra kényszerült szülőket, de nem tudok senkit hetekre, hónapokra ezért táppénzre venni. A bezárásra kényszerült vállalkozók problémáját is értem és borzasztó, hogy a megélhetésük forog kockán, de nem tehetem meg, hogy táppénzre vegyem őket. Szívem szerint megtenném, de engem is szabályok kötnek és most a fegyelem a legfontosabb minden szinten! Türelmet és kitartást kérek mindenkitől! Laborvizsgálatokkal kapcsolatban később tájékoztatást adok, folyamatban van egy INR mérő beszerzése a vérhigítót szedő betegek számára. Minden érintettet értesítünk!

Mindenki vigyázzon magára és idős hozzátartozójára!

 

 

Tisztelt Sárkeresztesi Lakosok!

 

2020. március 11-én a Magyar Kormány veszélyhelyzetet rendelt el a koronavírus-fertőzés terjedésének megállítása érdekében. A szerdai napon életbe lépő rendkívüli jogrend március 13-án és 14-én újabb intézkedésekkel bővült, az országos és helyi intézkedésekről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

 

Március 16. napjától, hétfőtől a diákok nem mehetnek be az iskolába, de ez nem tanítási szünet, a tanítás folytatódik. Új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az iskolai digitális tanítás részletei még kidolgozás alatt állnak, a szülőket az iskola pedagógusai tájékoztatni fogják a részletekről az országos irányelveknek megfelelően.

 

Az óvodában rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 16. napjától, ügyeleti ellátás kerül megszervezésre, ezért megkérem a szülőket, hogy lehetőségük szerint ne vigyék óvodába gyermeküket. Kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

 

Kérem, hogy a következő időszakban mind a felnőttek, mind a gyermekek kerüljék a csoportos találkozásokat és az együttléteket, az idősebb korosztály lehetőségei szerint csak a legszükségesebb esetben hagyja el otthonát!

 

A Hivatalban az ügyfélfogadás továbbra is biztosított, de kérek mindenkit, hogy személyesen csak a legszükségesebb esetben, előzetes bejelentkezéssel intézzék ügyeiket, lehetőségeik szerint inkább az elektronikus ügyintézés lehetőségével éljenek. A Művelődési ház bezár bizonytalan időre, a teremfoglalások visszamondásra kerülnek.

 

A megváltozott helyzethez alkalmazkodnunk szükséges, tudnunk kell az elővigyázatos gondolkodás és a józan cselekvés igen is fontos és nélkülözhetetlen az elkövetkezendő időszakban. A vírus megfékezésének két kulcsa a szigorú higiénia és a társadalmi távolságtartás.

 

A Tisztelt Lakosság az országos intézkedésekről a koronavirus.gov.hu oldalon folyamatosan frissülő információkkal tájékozódhat. 

Kérem megértésüket és türelmüket, mindenki vigyázzon magára és vigyázzunk egymásra, különösen az idősebb korosztályra.

 

 

                                                                                              Krähling János polgármester

 

 

 

 

 

Kedves Betegeim!

Amennyiben korona vírus fertőzés veszélye áll fenn, vagyis magas láz, mellkasfájdalom, száraz köhögés, nehézlégzés jelentkezik és az elmúlt 14 napban külföldön járt, vagy fertőzött személlyel találkozhatott, ne jöjjön be a rendelőbe, telefonáljon!!

Annak érdekében, hogy a koronavírus fertőzésének veszélyét csökkentsük, a rendelésekkel kapcsolatban az alábbiakat kérem:

-          kizárólag indokolt esetben keressék fel a rendelést! Enyhe tünetekkel jelentkező betegségekkel (pl. nátha), hónapok ó