Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

É r t e s í t é s

 

Értesítem, hogy az ebek veszettség elleni oltása 2019. június  18-án (kedd) 7.00 – 9.00 óra , valamint 2019.  június 19-én (szerda) 16.00 - 17.00 óra között lesz  a régi tűzoltószertár előtt (Kossuth u.)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - szóló  2008. évi XLVI. tv. 18. §. (1) bek. (g.) pontja értelmében az állattartó kötelezettségének írja elő állata kötelező védőoltással történő ellátását. Az oltási díj + a féreghajtás költsége ebenként az állat nagyságától függően max. 4.400.- Ft, melyet a helyszínen kell fizetni.

Kérjük, az eb oltási könyvét mindenki hozza magával, mert könyv nélkül nem oltható az eb!!

 2013. évtől a veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható, a 164/208. (XII.20.) FVM rendelet 4. §. (7) bekezdése szerint.

 Veszettség oltáskor chip behelyezésre nincs lehetőség, ez irányú igényét az állatorvosnál (dr. Rónai László) jelezze!

 Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki az ebét a kötelező védőoltásra nem vezeti el, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113. §. (1). bek. alapján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

 Sárkeresztes, 2019. május

 

                                                                                 dr. Rónai László  sk.

                                                                            állatorvos 06-30/950-3261

 

 

                                                                                                               DRV  Zrt.

Tájékoztatásul közöljük, hogy

  

Sárkeresztes településen

2019. június 3-án, hétfőn

8:00 – 14:00 óra között

a víztorony mosatása miatt előfordulhat nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány.

 A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a tározók mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 Velence, 2019. május 28.

 

                                                                                                   Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

Kedves Sportkedvelők és sportpályára kilátogatók!

 

A mai napon – 2019. május 16. – megkezdődött a sárkeresztesi sportpálya felújítása. A gyomirtózás, valamint a további építési és gépi munkák zavartalan lebonyolítása érdekében kérünk mindenkit, hogy sportpálya használatát 2019. június 30-ig mellőzni szíveskedjenek!

Kérjük szíves együttműködésüket, megértésüket és segítségüket!

 

Tisztelettel:

 

A KERESZTESI SK vezetősége

 

M e g h í v ó

 

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2019. május 8-án  (SZERDA) 16.00 órakor

kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

  1./ Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  beszámolója

                                    Előadó: Krähling János polgármester

 2./ Beszámoló a 2018. évi  belső ellenőrzési tevékenységről

                           Előadó: Iván Szilvia jegyző

 3./ Sportkör beszámolója

                                    Előadó: Vadász Tamás sportkör elnöke

 4./ Falunap szervezése

                                    Előadó: Krähling János polgármester

5./ Folyamatban lévő pályázatok aktuális feladatai

                           Előadó: Krähling János polgármester

6./ Egyebek

                                                

 Sárkeresztes, 2019. április 29.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

               Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

                             Sárkeresztes                                                                 Moha

 

M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2019. május 6.   (HÉTFŐ) 1730 órára

összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

    Sárkeresztes, Kossuth u.44.

Napirendi pontok:                 1./Beszámoló a község egészségügy helyzetéről

                                           Előadó: dr. Varsányi Éva háziorvos

                                                      dr. Kaifisné Buzás Csilla védőnő

                                     2./ Beszámoló szociális alapellátás körébe tartozó feladatok ellátásáról és                                                            átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról  

                                          Előadó: Balog Emese szociális gondozó

                                                     Papik Timea családsegítő

                                                     dr. Iván Szilvia jegyző

                                                 3./ Beszámoló a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 2018. évi költségvetésének

                                                        végrehajtásáról

                                          Előadó: Harangozó Péterné óvodavezető

                                                4./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.  évi                      

                                                       költségvetésének végrehajtásáról

                                         Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                               5./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  munkájáról

                                        Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                              6./ Közszolgálati tisztviselők napjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

                                       Előadó:  dr. Iván Szilvia jegyző

                                             7./ Egyebek

 

Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 Sárkeresztes, 2019. április 29.

 

                              Krähling János                                                Kovács Sándorné

                              polgármester                                                    polgármester  

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

2019. március 14-én 17 órakor

a sárkeresztesi Művelődési Házba

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre, és az azt követő koszorúzásra.

 

Az ünnepi műsort iskolánk tanulói adják.

 

Mindenkit szeretettel várunk.

 

                                                    Sárkeresztes Község Önkormányzata

 

 

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2019. február 12-én  (KEDD)  17.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                      Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:    1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      2./  Szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések

                                                                               - Szerződések módosítása, elfogadása

                                                           - Térítési díjról szóló rendelet módosítása

                                                              Előadó: Krähling János polgármester

                                                          dr. Iván Szilvia jegyző             

                            3./ Útfelújítások közbeszerzési dokumentációjának elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                            4./ Egyebek

                                               - Ügyrendi bizottság tájékoztatójának elfogadása

                                               - Polgármester 2019. évi cafetériájának meghatározása

                                               - Polgármester 2018. évi szabadsága letöltésének és 2019. évi

                                                 szabadságolási tervének elfogadása

                                               - Bölcsődei felhívás közzététele

 

Sárkeresztes, 2019. február 7.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

                Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

                             Sárkeresztes                                                                 Moha

 

M E G H Í V Ó

 

Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

 2019. február 12-én   /KEDD/ 1630 órára

 összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                   Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 Napirendi pontok:      1./ Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 2019. évi költségvetésének   elfogadása,                                                     óvoda  nyári szünet időpontjának meghatározása

                                                 Előadó: Krähling János polgármester

                                                            Harangozó Péterné óvodavezető

                                          2./  Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

                                                   elfogadása

                                                Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

 Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 Sárkeresztes, 2019.  február 7.

 

                               Krähling János                                                Kovács Sándorné                                                              polgármester                                                     polgármester  

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a  2018. december 11-én  (KEDD)   16 .00 órakor tartandó közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Művelődési Ház

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 9. szám

 Napirendi pontok:    1./  Közmeghallgatás

                                        2./ Beszámoló az adóztatási feladatok ellátásáról

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                       3./ 2018. évi munkaterv elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      4./ Tájékoztató a települési környezet állapotáról

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      5./ Beszámoló a társulásokban végzett 2018. évi tevékenységről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                     6./ Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi    teljesítménykövetelmények    megállapítása

                                                             Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                   7./ Rendelet alkotások

                                               - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

                                   - Közterületek nemzeti ünnepeken történő  fellobogózásáról

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                  8./ Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának    megindítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                 9./Egyebek

                                             - DRV frekvenciaváltó beszerzése

                                  - Tájékoztató a képviselői kapcsolattartásról

 

 Sárkeresztes, 2018. november 29.

 

                                                                   Krähling János

                                                                    polgármester

 

 

 

M e g h í v ó

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. november 14-én (SZERDA)16 .00  órakor tartandó  nyílt testületi ülésre.

 

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal  

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 44. szám

 

 Napirendi pontok:    1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés ¾ évi helyzetéről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                        2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                            dr. Iván Szilvia jegyző

                              3./ 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

                                                              Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                      4./ Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatának  megtárgyalása

                                                            Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                     5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó 2019.       évi szolgáltatási díj megállapítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                            6./ Rendelet módosítások

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                    7./Egyebek

 

 Sárkeresztes, 2018. november 8.

 

                                                                                      Krähling János

                                                                                       polgármester

 

 

Áramszünet

 

Az E-ON ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján felhívjuk az érintett lakosok figyelmét, hogy

2018. 10. 30-án 8.00 – 16.00 óráig

hálózat korszerűsítési munkák miatt áramszünet lesz a

Petőfi utca páros oldalán a 8-46 házszámig

a páratlan oldalon pedig a 27-69- házszámig.

 

                                                                                                  Sárkeresztes Község Önkormányzata


M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján,

2018. október 19-én 1700 órakor

a Bársony István Tagiskolában tartandó ünnepi megemlékezésre.

Az ünnepi műsort követően helyezzük el az emlékezés koszorúit az 56-os      emlékműnél.                                                                                              

                                                                

 

                                                                       Sárkeresztes Község Önkormányzata

 

F e l h í v á s

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Sárkeresztes Község Önkormányzata

2018. szeptember 21-én 1930 órai kezdettel

a település belterületén és a belterülettel határos erdős, fás területeken rendkívüli

szúnyogirtást

végeztet.

 

A szúnyogirtást földi melegködös módszerrel hajtják végre, azaz terepjáróra szerelt berendezéssel, fehér ködöt permeteznek. A felhasznált irtószer Coratrin, amely deltametrin hatóanyagot, és finomított fehérolaj hordozót tartalmaz. A permetszer emberre, háziállatokra és növényekre nem jelent veszély, de alkalmazása kültéri, ezért a kezelés idejére javasolt az ablakok bezárása. A köd időjárástól függően 5-30 perc alatt eloszlik, a hatóanyag pedig másnapra lebomlik.

A felhasznált irtószer méhekre veszélyes, ezért a kezelést az esti órákban, napnyugta után végeztetjük. A kaptárokban tartózkodó méhekre tényleges veszélyt már nem jelent.

 

Sárkeresztes, 2018. szeptember 20.

 

                                                                                                          Krähling János

                                                                                                           polgármester

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. szeptember 19-én  (SZERDA)  1630 órakor tartandó nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye:    Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:   1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásának I. féléves teljesítéséről

                                                        Előadó: Krähling János  polgármester

                                     2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

                                          Előadó: Krähling János  polgármester

                                    3./ Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása

                                                       Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző, HEP referens

                                    4./ Egyebek

                                         Előadó: Krähling János  polgármester

 

 Sárkeresztes, 2018. szeptember 13.

 

                                                                                   &nbs