Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

Tisztelt Címzettek!

 Tájékoztatásul közöljük, hogy Sárkeresztes- Moha településen

2018. 02. 22-én

 7.00-22.00 óra  között

Sárkeresztesi vezetékhálózat karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés ill. vízhiány előfordulhat.

A nyomáscsökkenéssel ill. vízhiánnyal érintett terület:

Sárkeresztes – Moha települések

 

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatást, amelynek fenntartásához a karbantartás is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. február 7-én  (SZERDA)  17.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                    1./ Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elfogadása

                                               Előadó: Krähling János (e-mailben küldve)

                                               2./ 2018. évi költségvetés elfogadása

                                               Előadó: Krahling János polgármester

                                   3./  Pályázatok benyújtása

                                               -  ”Vércse Kincsei” felhívásra

                                               -   Zártkerti külterületi út felújítására

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                   4./ Egyebek

                                               - Ügyrendi bizottság tájékoztatójának elfogadása

                                               - Polgármester 2018. évi öcafetériájának meghatározása

                                               - Polgármester 2017. évi szabadsága letöltésének és szabadságolási                                                     szabadságolási tervének elfogadása

                                               - Bölcsődei felhívás közzététele

                                               - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása

                                               - Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 5/2005. (VII.1.)                                                          önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                                               - Önkormányzati ingatlan cseréje

                                               -  Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének levele

                                               -  Sportkör pályázata

                                               - Pótkocsi árajánlata

 

Sárkeresztes, 2018. február 2.

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

              Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

                             Sárkeresztes                                                                 Moha

 

M E G H Í V Ó

 

Moha  és Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

 2018. február 7-én   /SZERDA/ 1800 órára

 összehívjuk.

 

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                   Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

 Napirendi pontok:      1./  Ficánkoló Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadása

                                                  Előadó: Krähling János polgármester

                                          2./  Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének  elfogadása

                                                  Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                         3./ 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok  megállapítása

                                                 Előadó: Iván Szilvia jegyző

                               4./ Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

                                                 Előadó: Iván Szilvia jegyző

 

Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 Sárkeresztes, 2018.  február 2.

 

 

                                Krähling János                                                Kovács Sándorné                                     

                                 polgármester                                                  polgármester  

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2017. november 28-án  (KEDD)   17 .00 órakor tartandó  testületi ülésre.

 Az ülés helye: Művelődési Ház

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 9. szám

 Napirendi pontok:    1./  Közmeghallgatás

                                        2./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés ¾ évi helyzetéről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                        3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                             Iván Szilvia jegyző

                              4./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

                                                              Előadó: Iván Szilvia jegyző

                              5./ Beszámoló a társulásokban végzett 2017. évi tevékenységről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                       6./ Tájékoztató a települési környezet állapotáról

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      7./ 2018. évi munkaterv elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      8./ Beszámoló az adóztatási feladatok ellátásáról

                                               Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                      9./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó                                                2018. évi szolgáltatási díj megállapítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                           10./Településarculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                             Iván Szilvia jegyző

                                    11./Egyebek

                                               - Településrendezési eszközök véleményezési szakasz lezárása

                                               - Gépjármű szabályzat elfogadása

                                               - Szennyvíztelepre szivattyú beszerzése

                                               - Szennyvíztelepre frekvencia váltó beszerzése

                                               - Keresztesi Sportkör pályázata

                                               - Egészségház klímatisztító és szűrőcsere

                                               - Egészségház ajtó hangszigetelés

                                               - KDV társulási megállapodás módosítása

                                               - Képviselői tájékoztatókról döntés

 

 Sárkeresztes, 2017. november 20.

                                                                                              Krähling JÁnos

                                                                                               polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

                                                     2017. november 28-án 16.00 órától

A Művelődési Ház nagytermében

polgármesteri és képviselői fórumot

 

tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 A fórum témája:  a 2017. évi önkormányzati munkáról szóló tájékoztató.

 

 Sárkeresztes, 2017. november 20.

 

                                                                           Krähling János

                                                                            polgármester

 

M e g h í v ó

 
Sárkeresztes Község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján,
2017. október 20-án 17.00 órakor
a Művelődési Házban tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Az ünnepi műsort követően helyezzük el az emlékezés koszorúit
az 56-os emlékműnél.

                                                                                                     Sárkeresztes Község
                                                                                                   Önkormányzata

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatásul közöljük, hogy

 Sárkeresztes településen

2017. szeptember 13-án, szerdán

700 és 1400 óra között

a Sárkeresztesi 100 m3-es hidroglóbusz karbantartási munkái miatt nyomáscsökkenés, és vízhiány várható.

 A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

 A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a tározók mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 Kincsesbánya, 2017. szeptember 8.

 

                                                                                                  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

Kedves Szülők!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunknak a 2017-es évben ismét lehetősége nyílott arra, hogy az iskolába járó tanulókat, a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül, egyszeri 8 000 Ft-os iskolakezdési támogatásban részesítse.

 

Az általános iskolai  tanulóknak és a nappali tagozatos középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges. A támogatás szeptember 4-től szeptember 15-ig átvehető az Önkormányzat  ügyfélfogadási idejében.  (Hétfő, szerda 8-12, 13-16 óráig, péntek 8-13 óráig)

 

Ebben az évben a nappali tagozatos főiskolai és egyetemi hallgatók is részesülnek a támogatásban, amelyhez hallgatói igazolás benyújtása szükséges. A támogatás szeptember 29-ig vehető át.

 

Ezen időpont után a támogatás nem igényelhető!!

 

Sárkeresztes, 2017. augusztus 31.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                               Krähling János

                                                                                                                                 polgármester

 

FELHÍVÁS!

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata tájékoztatja

a Tisztelt Lakosságot, hogy 

SÁRKERESZTES KÖZSÉG 

Településrendezési Eszközei

– Településszerkezeti Terv- és Helyi Építési Szabályzat –

felülvizsgálatának véleményezési anyaga elkészült.

 

Az anyag a község honlapján (www.sarkeresztes.hu/közérdekű adatok/hirdetmények, pályázatok), illetve az Önkormányzati Hivatal épületében, félfogadási időben megtekinthető, valamint

 

Lakossági Fórum keretében 

2017. június 26-án 1700 órakor

a Művelődési Ház nagytermében ismertetésre kerül. 

A tervvel kapcsolatosan

írásos észrevételeiket 2017. július 5-ig,

az alábbi  címen tehetik meg:

Krähling János polgármester

Sárkeresztes Község Önkormányzata

8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

e-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu

 

A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti,

Sárkeresztes Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályzata alapján jelenik meg.

 

Sárkeresztes, 2017. június hó

 

 

FELHÍVÁS!

 

SÁRKERESZTES Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

SÁRKERESZTES Község 

Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének kidolgozása elindult.

 

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy

jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig

Krähling János polgármester nevére címezve tehetik meg:

Sárkeresztes Község Önkormányzata

8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

e-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu

 

Tervezési terület SÁRKERESZTES Község teljes közigazgatási területe.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában

a Lakossági Fórum időpontját 2017. június 26-án 17:00 órára,

a Művelődési Ház nagytermében meghirdetve.

Krähling János polgármester

 

Sárkeresztes, 2017. június hó

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, SÁRKERESZTES Község településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

 

 

 

Az Adecco a világ vezető nemzetközi hátterű HR szolgáltatója, megbízója részére munkatársat keres az alábbi pozícióba:

 OPERÁTOR

 Feladatok:

 • Autóipari alkatrészek minőségellenőrzése
 • Csomagolás és válogatás
 • Alkatrészek kézi összeszerelése
 • Munkautasítások követése

 Elvárások:

 • Legalább 8 általános iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Álló munkavégzés vállalása
 • Jó látás és színlátás
 • Precíz, pontos munkavégzés
 • Több műszakos munkarend vállalása

 Előnyt jelent:

 • Gyártósori tapasztalat

 Munkavégzés helye:

 • Bodajk

 Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és alkalmasnak érzi magát a pozíció betöltésére, kérem önéletrajzát a pozíció megnevezéssel küldje az szekesfehervar@adecco.com  e-mail címre és regisztráljon a http://www.adecco.hu/hu/allaskeresoknek/regisztracio oldalon.

 

 

Stabil munkahely, emelkedő bérek

Új távlatok a Magyar Honvédségben

 

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illetményemelése is. Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát keresőknek.

 

A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek emlékei valószínűleg a mai napig élénken élnek a katonaviselt férfiak emlékezetében, hiszen a seregben eltöltött évek, az átélt élmények, a megszerzett ismeretek sokuk számára meghatározóak voltak további életük során. Azt azonban talán még ők sem tudják pontosan, hogyan is épül fel jelenleg a magyar haderő. A legfontosabb változás, hogy 2004 óta a kötelező katonai szolgálatot felváltotta az önkéntesség. Ennek következtében a katonáskodás egy önként vállalható hivatássá, a Magyar Honvédség pedig egy professzionális alapokon működő, a munkaerőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő szervezetté alakult át. Ennek megfelelően a katonák mindennapjai, a bejutás feltételei és a szolgálatért kapott juttatások is teljes mértékben átalakultak, melyekről Tóth Csaba alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Székesfehérváron működő 3. Katonai Igazgatási Központjának parancsnoka adott számunkra tájékoztatást.

 

- Alezredes Úr, milyen módon lehet csatlakozni a Magyar Honvédséghez?

- Ha valaki napjainkban szeretne a honvédség kötelékében katonaként szolgálni, hivatásos, szerződéses vagy tartalékos állományban teheti ezt meg. Azok, akik a hivatásos szolgálat mellett döntenek az MH Altiszti Akadémiára, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz adhatják be jelentkezésüket az érettségi megszerzését követően altiszt, illetve tiszt képzésre. Aki nem kíván a továbbtanulás lehetőségével élni szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonaként is csatlakozhat a Magyar Honvédséghez. Szerződéses katonának jelentkező számára végzettségének megfelelően igyekszünk munkakört kínálni a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél, ezek lehetnek – a teljesség igénye nélkül – lövész, felderítő, géppuskairányzó, gépkocsivezető, harcjármű-vezető, díszelgő, katonai rendész, szerelő, tűzszerész beosztások. Az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás pedig azoknak jelenthet megoldást, akik civil munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnének katonai tapasztalatot szerezni miközben részt vállalnak honvédelmi feladatokban. Ők egyébként a későbbiek folyamán akár szerződéses vagy hivatásos katonák is lehetnek.

 

- Kik vállalhatják a szolgálatot, mik a bejutás feltételei?

- A Magyar Honvédség sokrétű és szerteágazó feladatrendszerrel rendelkezik, a hazai beosztások mellett a magyar katonák missziós feladatokat is ellátnak a világ számos pontján. Ennek megfelelően a sereg folyamatosan várja azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat az egyenruhások világában. A jelentkezését minden nagykorú, magyar állampolgársággal és belföldi lakóhellyel rendelkező személy beadhatja, aki büntetlen előélettel, az előírt iskolai végzettséggel és képesítésekkel rendelkezik. Szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálat esetén legalább általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni, katonai tanintézetekbe történő jelentkezéskor az érettségi bizonyítvány mellett alap vagy középfokú angol nyelvvizsgát kell felmutatni. Emellett mindenkinek át kell esnie egy egészségügyi, pszichikai és fizikai szűrésen, ahol a jelentkezők katonai alkalmasságát vizsgálják.

- Hogyan telnek a katonák mindennapjai?

- Nem lehet általánosságban beszélni, hiszen a Magyar Honvédség – feladataiból adódóan – sajátos munkakörnyezet, ahol minden alakulatnak, és azon belül minden egyes katonának megvan a maga speciális feladata, szakterülete. Fontos kiemelni, hogy a honvédségi dolgozók is egy meghatározott munkarend szerint dolgoznak, mely a legtöbb munkakör esetében heti negyven órát jelent. Természetesen a katonák mindennapjaihoz a gyakorlatok is szorosan kapcsolódnak, csak így garantálható, hogy készségszinten, „álmukból felriasztva” is képesek feladataikat tökéletesen végrehajtani.

Mindemellett mindig készen kell állnunk arra, hogy különleges feladatokban is részt vegyünk. Ilyen lehet például az árvízi védekezés, a határvédelem, vagy egy külföldi missziós szolgálatvállalás.

 

- Milyen juttatásokra számíthat az, aki magára ölti az egyenruhát? Miért lehet csábító a katonáskodás?

- Az a katona, aki legénységi állományúként csatlakozik a sereghez alapfizetésként bruttó 180.000 forinttal számolhat, de abban az esetben, ha rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal, akkor ez a havi összeg bruttó 220.000 forint. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a munkavállaláskor többen csupán az illetmény alapján mérlegelnek, holott a honvédségi dolgozók juttatása sok összetevőből áll.

A kedvezményes, vagy térítésmentes étkezés, az utazási és lakhatási, valamint iskolakezdési és nevelési támogatás mind-mind súlyos tízezrekkel növeli a katonák fizetését. A 2015-ben elindított bérfejlesztés tovább folytatódik és 2019. januárjáig évente 5-5 százalékkal garantáltan emelkednek a bérek.

Magasabb iskolai végzettséggel, nyelvtudással további kiegészítésekre számíthat a katona, az évek előrehaladtával pedig elismerjük a seregben eltöltött éveket. Természetesen ellentételezzük a pluszmunkát (túlóra), a gyakorlatokon töltött időt, vagy ha éppen határvédelmi vagy missziós feladat-végrehajtásba vesz részt.

Az sem utolsó szempont véleményem szerint, hogy a honvédségnél mindenki időben, minden hónap második munkanapján megkapja a fizetését, még pár napos csúszás sem fordulhat elő.

 

- Hol lehet jelentkezni katonának?

- A toborzó irodák országszerte várják azokat, akik már döntöttek, hogy beállnak a seregbe, de azokat is, akik szívesen beszélgetnének a számukra elérhető lehetőségekről. Természetesen igyekszünk mindent a világhálón is elérhetővé tenni. Március 1-jétől a http://iranyasereg.hu weboldalon találhat meg az érdeklődő minden információt, a munkakörülményekről, a katonák életéről, az elérhető juttatásokról, a jelentkezési lehetőségekről, illetve magáról a felvételi eljárás menetéről. Elérhető a regisztrációs lap is, amely az első lépcső a katonai pálya felé.

Akinek a katonáskodás lehetőségének bármely formája felkeltette az érdeklődését, arra ösztönözném, hogy a megyeszékhelyeken lévő toborzó irodák valamelyikében személyesen is tájékozódjon. Székesfehérváron a Mészöly Géza utca 7. szám alatt találják a katonai toborzókat, akik minden segítséget megadnak a jelentkezéshez. Sokaknak talán ismerős lehet ez a cím, hiszen itt működött egykor a megyei ”hadkieg”, itt folytak a sorozások, de mint ahogy már említettem, a katonáskodás ma már teljesen más feltételeket és lehetőségeket kínál.