Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

MEGHÍVÓ

 

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

2019. március 14-én 17 órakor

a sárkeresztesi Művelődési Házba

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre, és az azt követő koszorúzásra.

 

Az ünnepi műsort iskolánk tanulói adják.

 

Mindenkit szeretettel várunk.

 

                                                    Sárkeresztes Község Önkormányzata

 

 

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2019. február 12-én  (KEDD)  17.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                      Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:    1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      2./  Szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések

                                                                               - Szerződések módosítása, elfogadása

                                                           - Térítési díjról szóló rendelet módosítása

                                                              Előadó: Krähling János polgármester

                                                          dr. Iván Szilvia jegyző             

                            3./ Útfelújítások közbeszerzési dokumentációjának elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                            4./ Egyebek

                                               - Ügyrendi bizottság tájékoztatójának elfogadása

                                               - Polgármester 2019. évi cafetériájának meghatározása

                                               - Polgármester 2018. évi szabadsága letöltésének és 2019. évi

                                                 szabadságolási tervének elfogadása

                                               - Bölcsődei felhívás közzététele

 

Sárkeresztes, 2019. február 7.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

                Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

                             Sárkeresztes                                                                 Moha

 

M E G H Í V Ó

 

Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

 2019. február 12-én   /KEDD/ 1630 órára

 összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                   Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 Napirendi pontok:      1./ Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 2019. évi költségvetésének   elfogadása,                                                     óvoda  nyári szünet időpontjának meghatározása

                                                 Előadó: Krähling János polgármester

                                                            Harangozó Péterné óvodavezető

                                          2./  Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

                                                   elfogadása

                                                Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

 Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 Sárkeresztes, 2019.  február 7.

 

                               Krähling János                                                Kovács Sándorné                                                              polgármester                                                     polgármester  

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a  2018. december 11-én  (KEDD)   16 .00 órakor tartandó közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Művelődési Ház

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 9. szám

 Napirendi pontok:    1./  Közmeghallgatás

                                        2./ Beszámoló az adóztatási feladatok ellátásáról

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                       3./ 2018. évi munkaterv elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      4./ Tájékoztató a települési környezet állapotáról

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      5./ Beszámoló a társulásokban végzett 2018. évi tevékenységről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                     6./ Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi    teljesítménykövetelmények    megállapítása

                                                             Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                   7./ Rendelet alkotások

                                               - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

                                   - Közterületek nemzeti ünnepeken történő  fellobogózásáról

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                  8./ Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának    megindítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                 9./Egyebek

                                             - DRV frekvenciaváltó beszerzése

                                  - Tájékoztató a képviselői kapcsolattartásról

 

 Sárkeresztes, 2018. november 29.

 

                                                                   Krähling János

                                                                    polgármester

 

 

 

M e g h í v ó

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. november 14-én (SZERDA)16 .00  órakor tartandó  nyílt testületi ülésre.

 

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal  

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 44. szám

 

 Napirendi pontok:    1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés ¾ évi helyzetéről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                        2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                            dr. Iván Szilvia jegyző

                              3./ 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

                                                              Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                      4./ Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatának  megtárgyalása

                                                            Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                     5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó 2019.       évi szolgáltatási díj megállapítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                            6./ Rendelet módosítások

                                               Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző

                                    7./Egyebek

 

 Sárkeresztes, 2018. november 8.

 

                                                                                      Krähling János

                                                                                       polgármester

 

 

Áramszünet

 

Az E-ON ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján felhívjuk az érintett lakosok figyelmét, hogy

2018. 10. 30-án 8.00 – 16.00 óráig

hálózat korszerűsítési munkák miatt áramszünet lesz a

Petőfi utca páros oldalán a 8-46 házszámig

a páratlan oldalon pedig a 27-69- házszámig.

 

                                                                                                  Sárkeresztes Község Önkormányzata


M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján,

2018. október 19-én 1700 órakor

a Bársony István Tagiskolában tartandó ünnepi megemlékezésre.

Az ünnepi műsort követően helyezzük el az emlékezés koszorúit az 56-os      emlékműnél.                                                                                              

                                                                

 

                                                                       Sárkeresztes Község Önkormányzata

 

F e l h í v á s

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Sárkeresztes Község Önkormányzata

2018. szeptember 21-én 1930 órai kezdettel

a település belterületén és a belterülettel határos erdős, fás területeken rendkívüli

szúnyogirtást

végeztet.

 

A szúnyogirtást földi melegködös módszerrel hajtják végre, azaz terepjáróra szerelt berendezéssel, fehér ködöt permeteznek. A felhasznált irtószer Coratrin, amely deltametrin hatóanyagot, és finomított fehérolaj hordozót tartalmaz. A permetszer emberre, háziállatokra és növényekre nem jelent veszély, de alkalmazása kültéri, ezért a kezelés idejére javasolt az ablakok bezárása. A köd időjárástól függően 5-30 perc alatt eloszlik, a hatóanyag pedig másnapra lebomlik.

A felhasznált irtószer méhekre veszélyes, ezért a kezelést az esti órákban, napnyugta után végeztetjük. A kaptárokban tartózkodó méhekre tényleges veszélyt már nem jelent.

 

Sárkeresztes, 2018. szeptember 20.

 

                                                                                                          Krähling János

                                                                                                           polgármester

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. szeptember 19-én  (SZERDA)  1630 órakor tartandó nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye:    Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:   1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásának I. féléves teljesítéséről

                                                        Előadó: Krähling János  polgármester

                                     2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

                                          Előadó: Krähling János  polgármester

                                    3./ Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása

                                                       Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző, HEP referens

                                    4./ Egyebek

                                         Előadó: Krähling János  polgármester

 

 Sárkeresztes, 2018. szeptember 13.

 

                                                                                              Krähling János

                                                                                                polgármester

 

 

Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

              Sárkeresztes                                                        Moha

 

 M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2018. június 25.   (HÉTFŐ) 1730 órára

összehívjuk.

 

Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                  Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

Napirendi pontok:      1./  Közoktatási intézmények szakmai beszámolója

                                                           Előadó: Harangozó Péterné óvodavezető

                                                        Szarvas József tagintézmény-vezető

                                        2./ Gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

                                                           Előadó: Krähling János polgármester

                                     3./  Egyebek

                                                           - Moha K.Ö. aktuális feladatai

                                            - Sárkeresztes K.Ö. aktuális feladatai

 

 Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Sárkeresztes, 2018. június 20.

 

                             Krähling János                                                Kovács Sándorné

                            polgármester                                                    polgármester  

 

    

 

Tisztelt Címzettek!

 

Kérném, hogy aki még nem tette meg ossza meg a TOP-531, Helyi identitás és kohézió erősítése Zámoly térségében című pályázat online kérdőívét felmérés linkjét a települése honlapján, közösségi oldalain, hogy gyűljenek a kitöltések. A link és az instrukciók ezalatt az e-mail alatt találhatóak.

 

Köszönettel

Lehotzki Ildikó

 

Az alábbi linken érhető el a cselekvési terv elkészítéséhez szükséges kutatás 3. feladata, az online kérdőív, melyet lehetőség szerint minél több helyi fórumon (városi honlap, facebook csoportok) legyetek szívesek megosztani, továbbítani.

A kérdőívet lehetőleg 18 év feletti helyi lakosok tölthetik ki, kb. 10 percet vesz igénybe és anonim. A kitöltésre július 10-ig van mód.

A konzorcium minden településéről szükséges kitöltő, ezért kérem a kapcsolattartókat, polgármestereket, hogy ők is népszerűsítsék az elérhető felületeken.

 

https://www.surveymonkey.com/r/kozossegifelmeres

 

Üdvözlettel

Lehotzki Ildikó

Echo Innovációs Műhely

8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.

Telefon:+36-30/607-4729

 

 

É r t e s í t é s

 

Értesítem, hogy az ebek veszettség elleni oltása 2018. június  5-én (kedd) 7.00 – 9.00 óra , valamint 2018.  június 6-án (szerda) 16.00 - 17.00 óra között lesz  a régi tűzoltószertár előtt (Kossuth u.)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - szóló  2008. évi XLVI. tv. 18. §. (1) bek. (g.) pontja értelmében az állattartó kötelezettségének írja elő állata kötelező védőoltással történő ellátását. Az oltási díj + a féreghajtás költsége ebenként az állat nagyságától függően max. 4.400.- Ft, melyet a helyszínen kell fizetni.

 Kérjük, az eb oltási könyvét mindenki hozza magával, mert könyv nélkül nem oltható az eb!!

 2013. évtől a veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható, a 164/208. (XII.20.) FVM rendelet 4. §. (7) bekezdése szerint.

 Veszettség oltáskor chip behelyezésre nincs lehetőség, ez irányú igényét az állatorvosnál (dr. Rónai László) jelezze!

 Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki az ebét a kötelező védőoltásra nem vezeti el, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113. §. (1). bek. alapján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

 Sárkeresztes, 2018. május

 

                                                                                 dr. Rónai László  sk.

                                                                              állatorvos 06-30/950-3261

 

M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. május 23-án  (SZERDA) 16.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                  1./ Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  beszámolója

                                                              Előadó: Krähling János polgármester

                                            2./ Beszámoló a 2017. évi  belső ellenőrzési tevékenységről

                                               Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                 3./ Vörösmarty Mihály könyvtár beszámolója

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                 4./ Sportkör beszámolója

                                                              Előadó: Vadász Tamás sportkör elnöke

                                          6./ Falunap szervezése

                                                            Előadó: Krähling János polgármester

                                        7./ Folyamatban lévő Pályázatok aktuális feladatai

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      8./ Egyebek

                                                

 Sárkeresztes, 2018. május 18.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

 

Sárkeresztes  Község Polgármestere                               Moha  Község Polgármestere                        Sárkeresztes                                                                               Moha 

                                                 M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2018. május 23.   (SZERDA) 1730 órára

összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

    Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

Napirendi pontok:      1./  Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

                                             Előadó: Rendőrkapitányság

                               2./  Beszámoló a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről

                                            Előadó: Tóth Imre polgárőrség részé