Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

                                                                     M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján,

2018. október 19-én 1700 órakor

a Bársony István Tagiskolában tartandó ünnepi megemlékezésre.

Az ünnepi műsort követően helyezzük el az emlékezés koszorúit az 56-os      emlékműnél.                                                                                              

                                                                

 

                                                                       Sárkeresztes Község Önkormányzata

 

F e l h í v á s

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Sárkeresztes Község Önkormányzata

2018. szeptember 21-én 1930 órai kezdettel

a település belterületén és a belterülettel határos erdős, fás területeken rendkívüli

szúnyogirtást

végeztet.

 

A szúnyogirtást földi melegködös módszerrel hajtják végre, azaz terepjáróra szerelt berendezéssel, fehér ködöt permeteznek. A felhasznált irtószer Coratrin, amely deltametrin hatóanyagot, és finomított fehérolaj hordozót tartalmaz. A permetszer emberre, háziállatokra és növényekre nem jelent veszély, de alkalmazása kültéri, ezért a kezelés idejére javasolt az ablakok bezárása. A köd időjárástól függően 5-30 perc alatt eloszlik, a hatóanyag pedig másnapra lebomlik.

A felhasznált irtószer méhekre veszélyes, ezért a kezelést az esti órákban, napnyugta után végeztetjük. A kaptárokban tartózkodó méhekre tényleges veszélyt már nem jelent.

 

Sárkeresztes, 2018. szeptember 20.

 

                                                                                                          Krähling János

                                                                                                           polgármester

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. szeptember 19-én  (SZERDA)  1630 órakor tartandó nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye:    Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:   1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásának I. féléves teljesítéséről

                                                        Előadó: Krähling János  polgármester

                                     2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

                                          Előadó: Krähling János  polgármester

                                    3./ Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása

                                                       Előadó: dr. Iván Szilvia jegyző, HEP referens

                                    4./ Egyebek

                                         Előadó: Krähling János  polgármester

 

 Sárkeresztes, 2018. szeptember 13.

 

                                                                                              Krähling János

                                                                                                polgármester

 

 

Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

              Sárkeresztes                                                        Moha

 

 M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2018. június 25.   (HÉTFŐ) 1730 órára

összehívjuk.

 

Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                  Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

Napirendi pontok:      1./  Közoktatási intézmények szakmai beszámolója

                                                           Előadó: Harangozó Péterné óvodavezető

                                                        Szarvas József tagintézmény-vezető

                                        2./ Gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

                                                           Előadó: Krähling János polgármester

                                     3./  Egyebek

                                                           - Moha K.Ö. aktuális feladatai

                                            - Sárkeresztes K.Ö. aktuális feladatai

 

 Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Sárkeresztes, 2018. június 20.

 

                             Krähling János                                                Kovács Sándorné

                            polgármester                                                    polgármester  

 

    

 

Tisztelt Címzettek!

 

Kérném, hogy aki még nem tette meg ossza meg a TOP-531, Helyi identitás és kohézió erősítése Zámoly térségében című pályázat online kérdőívét felmérés linkjét a települése honlapján, közösségi oldalain, hogy gyűljenek a kitöltések. A link és az instrukciók ezalatt az e-mail alatt találhatóak.

 

Köszönettel

Lehotzki Ildikó

 

Az alábbi linken érhető el a cselekvési terv elkészítéséhez szükséges kutatás 3. feladata, az online kérdőív, melyet lehetőség szerint minél több helyi fórumon (városi honlap, facebook csoportok) legyetek szívesek megosztani, továbbítani.

A kérdőívet lehetőleg 18 év feletti helyi lakosok tölthetik ki, kb. 10 percet vesz igénybe és anonim. A kitöltésre július 10-ig van mód.

A konzorcium minden településéről szükséges kitöltő, ezért kérem a kapcsolattartókat, polgármestereket, hogy ők is népszerűsítsék az elérhető felületeken.

 

https://www.surveymonkey.com/r/kozossegifelmeres

 

Üdvözlettel

Lehotzki Ildikó

Echo Innovációs Műhely

8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.

Telefon:+36-30/607-4729

 

 

É r t e s í t é s

 

Értesítem, hogy az ebek veszettség elleni oltása 2018. június  5-én (kedd) 7.00 – 9.00 óra , valamint 2018.  június 6-án (szerda) 16.00 - 17.00 óra között lesz  a régi tűzoltószertár előtt (Kossuth u.)

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - szóló  2008. évi XLVI. tv. 18. §. (1) bek. (g.) pontja értelmében az állattartó kötelezettségének írja elő állata kötelező védőoltással történő ellátását. Az oltási díj + a féreghajtás költsége ebenként az állat nagyságától függően max. 4.400.- Ft, melyet a helyszínen kell fizetni.

 Kérjük, az eb oltási könyvét mindenki hozza magával, mert könyv nélkül nem oltható az eb!!

 2013. évtől a veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható, a 164/208. (XII.20.) FVM rendelet 4. §. (7) bekezdése szerint.

 Veszettség oltáskor chip behelyezésre nincs lehetőség, ez irányú igényét az állatorvosnál (dr. Rónai László) jelezze!

 Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki az ebét a kötelező védőoltásra nem vezeti el, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113. §. (1). bek. alapján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

 Sárkeresztes, 2018. május

 

                                                                                 dr. Rónai László  sk.

                                                                              állatorvos 06-30/950-3261

 

M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. május 23-án  (SZERDA) 16.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                  1./ Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  beszámolója

                                                              Előadó: Krähling János polgármester

                                            2./ Beszámoló a 2017. évi  belső ellenőrzési tevékenységről

                                               Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                 3./ Vörösmarty Mihály könyvtár beszámolója

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                 4./ Sportkör beszámolója

                                                              Előadó: Vadász Tamás sportkör elnöke

                                          6./ Falunap szervezése

                                                            Előadó: Krähling János polgármester

                                        7./ Folyamatban lévő Pályázatok aktuális feladatai

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      8./ Egyebek

                                                

 Sárkeresztes, 2018. május 18.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

 

Sárkeresztes  Község Polgármestere                               Moha  Község Polgármestere                        Sárkeresztes                                                                               Moha 

                                                 M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2018. május 23.   (SZERDA) 1730 órára

összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

    Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

Napirendi pontok:      1./  Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

                                             Előadó: Rendőrkapitányság

                               2./  Beszámoló a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről

                                            Előadó: Tóth Imre polgárőrség részéről

                                        3./ Beszámoló a község egészségügy helyzetéről

                                           Előadó: dr. Varsányi Éva háziorvos

                                                      dr. Kaifisné Buzás Csilla védőnő

                             4./ Beszámoló szociális alapellátás körébe tartozó feladatok ellátásáról és átfogó                értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról  

                                           Előadó: Balog Emese szociális gondozó

                                                      Pallag Pálma családsegítő

                                                      Iván Szilvia jegyző

                                        5./ Beszámoló a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 2017. évi költségvetésének  végrehajtásáról

                                          Előadó: Harangozó Péterné óvodavezető

                                         6./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.  évi költségvetésének végrehajtásáról

                                          Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                       7./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  munkájáról

                                          Előadó: Iván Szilvia jegyző

                            8./ Tűzoltó parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló  beszámoló

                                          Előadó: Krähling János polgármester

                                                     Kovács Sándorné polgármester

                                    9./ Egyebek

 

Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Sárkeresztes, 2018. május 18.

 

                              Krähling János                                                Kovács Sándorné

                             polgármester                                                    polgármester  

 

 

 

Tisztelt Lakosság!


 A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot , hogy 2018. április 30-án, hétfőn és 2018. május 1-én, kedden a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE VÁLTOZATLAN!

 

                                                                Üdvözlettel:

 

                                                                                                                                               Farkas András

                                                                                                                                               szolgáltatási osztályvezető

                                                                                                           Depónia Nonprofit Kft.

                                                                                                           8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

                                                                                                           Tel.: 22/ 507-666

                                                                                                           Fax: 22/ 507-667

                                                                                                           Mobil: 30 /530-2074

                                                                                                           E-mail: farkas.andras@deponia.hu

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. április 10-én  (KEDD)  16.30 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

Napirendi pontok:  

                                  1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati                                                       rendelet módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                            2./ Óvodai beiratkozás

                                               Előadó: Krähling János polgármester    

                                  3./  Egyebek

 

Sárkeresztes, 2018. április 5.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 Sárkeresztes Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

2018. március 14-én 17 órakor

a sárkeresztesi Művelődési Házba

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre, és az azt követő koszorúzásra.

 

Az ünnepi műsort iskolánk tanulói adják. 

 

Mindenkit szeretettel várunk.

 

 

                                                                                                             Sárkeresztes Község

                                                                                                                 Önkormányzata

 

 

Tisztelt Címzettek!

 Tájékoztatásul közöljük, hogy Sárkeresztes- Moha településen

2018. 02. 22-én

 7.00-22.00 óra  között

Sárkeresztesi vezetékhálózat karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés ill. vízhiány előfordulhat.

A nyomáscsökkenéssel ill. vízhiánnyal érintett terület:

Sárkeresztes – Moha települések

 

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatást, amelynek fenntartásához a karbantartás is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. február 7-én  (SZERDA)  17.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                    1./ Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elfogadása

                                               Előadó: Krähling János (e-mailben küldve)

                                               2./ 2018. évi költségvetés elfogadása

                                               Előadó: Krahling János polgármester

                                   3./  Pályázatok benyújtása

                                               -  ”Vércse Kincsei” felhívásra

                                               -   Zártkerti külterületi út felújítására

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                   4./ Egyebek

                                               - Ügyrendi bizottság tájékoztatójának elfogadása

                                               - Polgármester 2018. évi öcafetériájának meghatározása

                                               - Polgármester 2017. évi szabadsága letöltésének és szabadságolási                                                     szabadságolási tervének elfogadása

                                               - Bölcsődei felhívás közzététele

                                               - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása

                                               - Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 5/2005. (VII.1.)                                                          önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                                               - Önkormányzati ingatlan cseréje

                                               -  Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének levele

                                               -  Sportkör pályázata

                                               - Pótkocsi árajánlata

 

Sárkeresztes, 2018. február 2.

                                                                                                Krähling János

                                                                          &nb