Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

     

M e g h í v ó

 

Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. május 23-án  (SZERDA) 16.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                  1./ Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  beszámolója

                                                              Előadó: Krähling János polgármester

                                            2./ Beszámoló a 2017. évi  belső ellenőrzési tevékenységről

                                               Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                 3./ Vörösmarty Mihály könyvtár beszámolója

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                 4./ Sportkör beszámolója

                                                              Előadó: Vadász Tamás sportkör elnöke

                                          6./ Falunap szervezése

                                                            Előadó: Krähling János polgármester

                                        7./ Folyamatban lévő Pályázatok aktuális feladatai

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      8./ Egyebek

                                                

 Sárkeresztes, 2018. május 18.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

Sárkeresztes  Község Polgármestere                               Moha  Község Polgármestere                        Sárkeresztes                                                                               Moha 

                                                 M E G H Í V Ó

 Sárkeresztes  és Moha Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

2018. május 23.   (SZERDA) 1730 órára

összehívjuk.

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

    Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

Napirendi pontok:      1./  Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

                                             Előadó: Rendőrkapitányság

                               2./  Beszámoló a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről

                                            Előadó: Tóth Imre polgárőrség részéről

                                        3./ Beszámoló a község egészségügy helyzetéről

                                           Előadó: dr. Varsányi Éva háziorvos

                                                      dr. Kaifisné Buzás Csilla védőnő

                             4./ Beszámoló szociális alapellátás körébe tartozó feladatok ellátásáról és átfogó                értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról  

                                           Előadó: Balog Emese szociális gondozó

                                                      Pallag Pálma családsegítő

                                                      Iván Szilvia jegyző

                                        5./ Beszámoló a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda 2017. évi költségvetésének  végrehajtásáról

                                          Előadó: Harangozó Péterné óvodavezető

                                         6./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.  évi költségvetésének végrehajtásáról

                                          Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                       7./ Beszámoló a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  munkájáról

                                          Előadó: Iván Szilvia jegyző

                            8./ Tűzoltó parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló  beszámoló

                                          Előadó: Krähling János polgármester

                                                     Kovács Sándorné polgármester

                                    9./ Egyebek

 

Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Sárkeresztes, 2018. május 18.

 

                              Krähling János                                                Kovács Sándorné

                             polgármester                                                    polgármester  

 

 

 

Tisztelt Lakosság!


 A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot , hogy 2018. április 30-án, hétfőn és 2018. május 1-én, kedden a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE VÁLTOZATLAN!

 

                                                                Üdvözlettel:

 

                                                                                                                                               Farkas András

                                                                                                                                               szolgáltatási osztályvezető

                                                                                                           Depónia Nonprofit Kft.

                                                                                                           8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

                                                                                                           Tel.: 22/ 507-666

                                                                                                           Fax: 22/ 507-667

                                                                                                           Mobil: 30 /530-2074

                                                                                                           E-mail: farkas.andras@deponia.hu

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. április 10-én  (KEDD)  16.30 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

Napirendi pontok:  

                                  1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati                                                       rendelet módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                            2./ Óvodai beiratkozás

                                               Előadó: Krähling János polgármester    

                                  3./  Egyebek

 

Sárkeresztes, 2018. április 5.

 

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 Sárkeresztes Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

2018. március 14-én 17 órakor

a sárkeresztesi Művelődési Házba

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre, és az azt követő koszorúzásra.

 

Az ünnepi műsort iskolánk tanulói adják. 

 

Mindenkit szeretettel várunk.

 

 

                                                                                                             Sárkeresztes Község

                                                                                                                 Önkormányzata

 

 

Tisztelt Címzettek!

 Tájékoztatásul közöljük, hogy Sárkeresztes- Moha településen

2018. 02. 22-én

 7.00-22.00 óra  között

Sárkeresztesi vezetékhálózat karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés ill. vízhiány előfordulhat.

A nyomáscsökkenéssel ill. vízhiánnyal érintett terület:

Sárkeresztes – Moha települések

 

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatást, amelynek fenntartásához a karbantartás is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2018. február 7-én  (SZERDA)  17.00 órakor kezdődő nyílt testületi ülésre.

 Az ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                         Sárkeresztes, Kossuth u. 44.

 Napirendi pontok:  

                                    1./ Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elfogadása

                                               Előadó: Krähling János (e-mailben küldve)

                                               2./ 2018. évi költségvetés elfogadása

                                               Előadó: Krahling János polgármester

                                   3./  Pályázatok benyújtása

                                               -  ”Vércse Kincsei” felhívásra

                                               -   Zártkerti külterületi út felújítására

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                   4./ Egyebek

                                               - Ügyrendi bizottság tájékoztatójának elfogadása

                                               - Polgármester 2018. évi öcafetériájának meghatározása

                                               - Polgármester 2017. évi szabadsága letöltésének és szabadságolási                                                     szabadságolási tervének elfogadása

                                               - Bölcsődei felhívás közzététele

                                               - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása

                                               - Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 5/2005. (VII.1.)                                                          önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                                               - Önkormányzati ingatlan cseréje

                                               -  Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének levele

                                               -  Sportkör pályázata

                                               - Pótkocsi árajánlata

 

Sárkeresztes, 2018. február 2.

                                                                                                Krähling János

                                                                                                  polgármester

 

 

              Sárkeresztes  Község Polgármestere                         Moha  Község Polgármestere

                             Sárkeresztes                                                                 Moha

 

M E G H Í V Ó

 

Moha  és Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek tagjait együttes testületi ülésre

 2018. február 7-én   /SZERDA/ 1800 órára

 összehívjuk.

 

 Az együttes ülés helye: Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

                                   Sárkeresztes, Kossuth u.44.

 

 Napirendi pontok:      1./  Ficánkoló Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadása

                                                  Előadó: Krähling János polgármester

                                          2./  Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének  elfogadása

                                                  Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                         3./ 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok  megállapítása

                                                 Előadó: Iván Szilvia jegyző

                               4./ Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

                                                 Előadó: Iván Szilvia jegyző

 

Kérjük, hogy az együttes ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 Sárkeresztes, 2018.  február 2.

 

 

                                Krähling János                                                Kovács Sándorné                                     

                                 polgármester                                                  polgármester  

 

 

M e g h í v ó

 Sárkeresztes Község Polgármestere meghívja Önt a 2017. november 28-án  (KEDD)   17 .00 órakor tartandó  testületi ülésre.

 Az ülés helye: Művelődési Ház

                        Sárkeresztes, Kossuth u. 9. szám

 Napirendi pontok:    1./  Közmeghallgatás

                                        2./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés ¾ évi helyzetéről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                        3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                             Iván Szilvia jegyző

                              4./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

                                                              Előadó: Iván Szilvia jegyző

                              5./ Beszámoló a társulásokban végzett 2017. évi tevékenységről

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                       6./ Tájékoztató a települési környezet állapotáról

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      7./ 2018. évi munkaterv elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                      8./ Beszámoló az adóztatási feladatok ellátásáról

                                               Előadó: Iván Szilvia jegyző

                                      9./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó                                                2018. évi szolgáltatási díj megállapítása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                           10./Településarculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása

                                               Előadó: Krähling János polgármester

                                                             Iván Szilvia jegyző

                                    11./Egyebek

                                               - Településrendezési eszközök véleményezési szakasz lezárása

                                               - Gépjármű szabályzat elfogadása

                                               - Szennyvíztelepre szivattyú beszerzése

                                               - Szennyvíztelepre frekvencia váltó beszerzése

                                               - Keresztesi Sportkör pályázata

                                               - Egészségház klímatisztító és szűrőcsere

                                               - Egészségház ajtó hangszigetelés

                                               - KDV társulási megállapodás módosítása

                                               - Képviselői tájékoztatókról döntés

 

 Sárkeresztes, 2017. november 20.

                                                                                              Krähling JÁnos

                                                                                               polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

                                                     2017. november 28-án 16.00 órától

A Művelődési Ház nagytermében

polgármesteri és képviselői fórumot

 

tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 A fórum témája:  a 2017. évi önkormányzati munkáról szóló tájékoztató.

 

 Sárkeresztes, 2017. november 20.

 

                                                                           Krähling János

                                                                            polgármester

 

M e g h í v ó

 
Sárkeresztes Község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján,
2017. október 20-án 17.00 órakor
a Művelődési Házban tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Az ünnepi műsort követően helyezzük el az emlékezés koszorúit
az 56-os emlékműnél.

                                                           &nb