Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

Civil szervezetek

Sárkeresztesért Egyesület

Alakult: 2005. évben.

Az Egyesület fő célja: Sárkeresztes község polgárai körében a lokálpatriotizmus erősítése, a települési lakókörnyezet kialakítása, fejlesztése, a közösségi élettér minőségi javítása, a település természeti, kulturális adottságai, hagyományai ápolása, melynek során minden egyesületi tag és települési lakos személyes lehetősége szerint közreműködik.
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Jogi személy.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény rendelkezései szerint, céljainak a közhasznúság feltételei szerint tesz eleget.
Az Egyesület nyílt, tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok magvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
A pártoló tagot megilletnek mindazon jogok, illetve terhelnek mindazon kötelezettségek, melyek a rendes tagokat az alábbi kivétellel: rendes tagdíjat nem fizet, szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségviselőnek nem választható.

Az Egyesület vezetősége:


Elnök: Gyovai László
Elnökhelyettes: Kissné Kass Ibolya
Vezetőségi tag: Varsányiné Szeredi Viktória

Felügyelő bizottság tagjai: Krähling János, Győri Tiborné, Igari Balázs

Levelezési cím: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u.44.
Telefon: Gyovai László: 30/499-3628, Kissné Kass Ibolya: 70/453-3022
E-mail: kissne@orvosbolt.hu


Adószám: 18497317-107

 


 

Sárkeresztesi Óvoda Alapítványa

Részletek az óvoda honlapján: http://www.ficankoloovoda.hu/alapitvany.html

Cím: 8051 Sárkeresztes Béke tér 1.
Tel.-Fax.:22/442-200

Az alapítvány célja:

Az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, a testi szellemi képességének kibontakoztatását elősegítő nevelési program kidolgozásának és alkalmazásának segítése, a szociális szempontból részorult gyermekek támogatása a sárkeresztesi óvodában.

Ezen általános célok elérése érdekében al alapítvány kiemelten támogatja:

- az óvodában a nevelési tevékenységgel összefüggő tárgyi feltételek javítását,
- a személyi feltételek javítását, az óvodai nevelők szakmai fejlődését,
- a szociálisan rászorult gyermekek segítését.

06-22/442-200


 

Sárkeresztesi Polgárőr Szövetség

A szervezet célja, tevékenysége: Közrend és közlekedésbiztonság, bűncselekműények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek és ifjúságvédelem. A közbiztonság javítása a lakosság és a bűnüldöző szervek, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
Adószám: 18492790-1-07
Közrend és közlekedésbiztonság


 


 

Bársony István Alapítvány

A Bársony István Alapítvány legfőbb célja az író nevének újbóli megismertetése, munkáinak, gondolatainak széleskörű terjesztése. Készül az író életét és munkásságát bemutató kötet, megjelenése még ebben az évben várható. Ez a könyv is folyamatosan előjegyezhető.

Tisztelt Irodalombarátom ! Alapítványunk Bársony István műveinek népszerűsítésén dolgozik. Írásai a természetről és a vele harmóniában élő emberről szólnak tiszták, felemelőek, politikamentesek. A természetírás aranytollú mestere 150 éve született, már alig emlékeznek a műveire, holott sokaknak szerezhetne örömet ma is. Egy nemes mozgalomba hívom társnak olyan ötlettel, mely remélhetőleg az üzlet népszerűségét, látogatottságát is növeli. Elképzelésem a következő: Teremtsünk lehetőséget arra, hogy az Ön vendégei minden hónapban másik Bársony-novellát olvashassanak el. A hónap írását mi kiválasztjuk, az interneten közöljük honlapunkon, ahonnan kinyomtatható A/4-es méretben. Készíttetnénk egy esztétikus keménytáblás tartót, melybe Önnek csak a kinyomtatott A/4-es lapokat kellene cserélnie egy hónapban egyszer. Ha Önnek nincs internetes hozzáférése, postán is kérheti az írásos anyagot. A kiválasztott Bársony-novella az egész országban ugyanaz, de egy városban csak egy kávéház lenne ebben a körben. Az írást bármelyik vendége olvashatná, erről a kezdeményezésről a helyi irodalmi körök értesülnének, ez új vonzerőt, új vendégeket is jelenthetne. (Színfolt a város irodalmi életében!) Honlapunkon mi is közzétesszük azon vendéglátó helyeknek a listáját, akik tagjai az ú.n. BIGE.-körnek (Bársony Irodalmát Gondozók Egylete). Az Alapítvány BIGE-igazolványt is kiad, s aki ezzel rendelkezik, nemcsak elolvashatja, de kritikusa is lehet, véleményezheti az írást a kávéházban az ú.n. BIGE-könyvben, melyet rendelkezésére bocsájtunk vagy internetes címünkre is elküldheti igazolványszámával együtt. Egy év után kiadásra kerülne a 12 novella, 60 kritika című kötet az irodalom barátainak véleményeivel, valamint az író egy év alatt kiválasztott műveivel. Ezt mindig a könyvhétre időzítenénk. Gondolkodunk azon is, hogy egységes fotóval illusztrált plakátot készítenénk, mely hirdetné: A hónap novellája: Bársony István: és a cím. A plakát maradna egy esztendeig, csak a kiírás változna. Önnek erről mi a véleménye? Reményeim szerint ez jót tenne az irodalomnak is, a kávéház forgalmának is. Ha ez utóbbi igaz lenne, örömmel üdvözölnénk alapítványunk arany, ezüst, vagy bronzfokozatú támogatói között. Ha tetszik az ötlet, s esetlegesen valamilyen javaslattal még kiegészítené, örömmel fogadjuk jelzését.
http://www.barsonyistvanalapitvany.hu